Anul şcolar 2019-2020

Rezultate finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor de îngrijitor I

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor care s-au înscris la concursul pentru ocuparea posturilor de îngrijitor I

OMEC nr. 3066/20.01.2020 privind organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bcalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020

Concurs pentru ocuparea posturilor de îngrijitor I

Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor şcoală treapta I, personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. 

Concursul va fi organizat în data de 14.02.2020, ora 10.00, în cadrul Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica”. Pentru a vizualiza anunţul complet daţi click aici.

 

Document referitor la debirocratizarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 

Să fie educația o metodă prin care cineva capătă un nivel mai ridicat de prejudecăți?

PROTEST
Cadrele didactice ale celui mai prestigios liceu al județului Mehedinți, Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, protestează cu vehemență cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al IȘJ Mehedinți din data de 16.12.2019 de a anula o clasă a IX-a, profil matematică-informatică, din planul de școlarizare propus de CNGT pentru anul școlar 2020 – 2021.

Menționăm că, în urma Consiliului Profesoral de astăzi, 17.12.2019, cadrele didactice au hotărât să boicoteze finalul semestrului I, de asemenea, olimpiadele și concursurile școlare, simulările pentru Evaluarea Națională și examenul național de bacalaureat, pregătirile suplimentare cu elevii capabili de performanță până la soluționarea problemei noastre în favoarea calității actului educațional.

Solicităm sprijinul FSLI, al autorităților locale, al comunității, în general, dată fiind atitudinea nedreaptă a IȘJ Mehedinți cu privire la o unitate de învățământ, emblemă a județului nostru, cu rezultate remarcabile la nivel național și internațional, restricționând, în același timp, accesul actualilor și al viitorilor noștri elevi, la o educație de înaltă calitate.

Chiar în acest moment, un elev al liceului nostru, care a obținut premiul I, cu nota maximă, la o olimpiadă internațională în anul școlar 2018 – 2019, se află la București, alături de profesorul său coordonator, la festivitatea de premiere a elevilor olimpici internaționali, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.

Cadrele didactice din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”

 

Metodologie mobilitate personal didactic 2020-2021 – aprobată prin OMEC 5259/12.11.2019 şi publicată în MO 945/26.11.2019

Normare personal, anul şcolar 2019-2020

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Anexa 1 la legea 153: Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ”

Catalog manuale şcolare învăţământ preuniversitar clasele VIII-XII 2019-2020

Catalog manuale şcolare învăţământ preuniversitar clasele V-VI 2019-2020

OMEN 3.022/8.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învăţământul preuniversitar

Ziua Armatei Române – 15 octombrie 2019

 

Structura anului şcolar 2019-2020

Organigrama