Anul şcolar 2018-2019

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

  1. TEL  VERDE NAȚIONAL  0800 801 100
  1. TEL  VERDE I.Ş.J. MEHEDINŢI   0800 816 252

Lista de prezenţă la dezbaterea viziunii “Educaţia ne uneşte” – 23 mai 2019

Imagini întâlnire 4 – 23 mai 2019

Lista de prezenţă la dezbaterea viziunii “Educaţia ne uneşte” – 16 mai 2019

Imagini întâlnire 3 – 16 mai 2019

Lista de prezenţă la dezbaterea viziunii “Educaţia ne uneşte” – 13 mai 2019

Imagini întâlnire 2 – 13 mai 2019


Lista de prezenţă la dezbaterea viziunii “Educaţia ne uneşte” – 10 mai 2019

Imagini întânire 1 – 10 mai 2019

Anunţ înscrieri pentru clasa a V-a, anul şcolar 2019-2020

Programul pentru desfăşurarea dezbaterilor în şcoli – “Educaţia ne uneşte”

Condiţiile specifice nediscriminatorii de ocupare a posturilor vacante prin transfer/ pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pentru anul şcolar 2019-2020

Graficul profesorilor de serviciu, semestrul al II-lea, anul şcolar 2018-2019

OMEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea Calendarului competiţiilor şcolare internaţionale, naţionale şi regionale în 2019

Anexe la OMEN nr. 3016/09.01.2019: Anexa 01_calendar olimpiade şi concursuri internaţionale, Anexa 02_olimpiade naţionale, Anexa 03_activităţi pregătire loturi, Anexa 04_concursuri finanţate MEN, Anexa 05_concursuri fără finanţare MEN, Anexa 06_concursuri interjudeţene, Anexa 07_CAEN finanţate MEN, Anexa 08_CAEN fără finanţare MEN, Anexa 09_CAER

Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional, anul şcolar 2019-2020

Yes Timișoara – programul prin care elevii de liceu află care ar fi jobul ce li se potrivește

Elevii de liceu pot afla online ce meserii li se potrivesc cel mai bine. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) le pune la dispoziție o platformă performantă de consiliere în carieră, https://ytm.ro/.

YTM este o platformă care ajută tinerii să își descopere drumul în carieră și programele educaționale pe care le pot urma. Platforma permite elevilor de liceu să își testeze personalitatea, aptitudinile și interesele, generând un raport complex care le indică tinerilor testați compatibilitatea (în procente) cu diverse meserii. Pentru fiecare meserie compatibilă agreată de elev, platforma furnizează elevului informații despre programele educaționale oferite de centrul universitar din Timișoara pe care tânărul le poate urma pentru a profesa în meseria dorită.

Cerere-tip pentru obţinerea informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001

Norme de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar  2019-2020 (OMEN 5460/12.11.2018)

Calendar elaborare CDŞ, anul şcolar 2018-2019

Activităţi specifice – Ziua Internaţională a Educaţiei, 5 octombrie 2018

Graficul profesorilor de serviciu, semestrul I, anul şcolar 2018-2019 (valabil de la 01.10.2018)

Orar cadre didactice, anul şcolar 2018-2019

Ordinul MEN nr. 3220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019