Anul şcolar 2017/2018

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

OMEN 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S  – proba practică şi interviu

Barem de corectare şi notare – proba practică a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S

Subiect proba practică a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S 

Rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

Anunţ selecţie dosare pentru ocuparea postului de SECRETAR I S din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

OMEN 5062/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

OMEN 3022/08.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învăţământul preuniversitar

OMEN 3027/2018 – modificare şi completare ROFUIP 2016

 

ANUNȚ

 PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR, GRAD PROFESIONAL I

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Crișan, nr. 50, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar, grad profesional I, studii superioare, pe perioadă nedeterminată.

Vechimea în funcția pentru care se organizează concursul: minimum 6 ani

Data desfăşurării concursului: 15 – 16 ianuarie 2018, ora 9.00

Locul desfăşurării concursului: COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”, DROBETA TURNU SEVERIN

Data-limită depunere dosare

Dosarele se vor depune în perioada 20 – 30 decembrie 2017, în intervalul orar 10:00 – 14:00 (în zilele lucrătoare), la secretariatul unității de învățământ.

Persoana de contact – secretar șef Chisăr Violeta; tel. : 0252 320461

Pentru alte informaţii daţi click aici.

 

Film  #potaltfel

 

Planificare teze, semestrul I, anul şcolar 2017/2018

Grafic pregătire concursuri şi olimpiade şcolare

Grafic pregătire examene naţionale

Consiliere şi dezvoltare personală – clasa a V-a

Consiliere şi orientare – programa şcolară pentru clasele V-VIII

Consiliere şi orientare – programa şcolară pentru clasele IX-XII

 

Anul şcolar 2016/2017

Model bilet proba orală – limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a

Model subiect test limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a

Calendarul probelor de concurs pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională

Înscriere clasa a V-a 2017

Înscriere clasa a V-a 2017 cu program intensiv – limba engleză

Zilele Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica”, 15 – 19 mai 2017 (programul activităţilor)

Precizări privind desfăşurarea şi finalizarea inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învăţământ preuniversitar, pentru anul 2017 ( download )

OMEN nr. 3252/14.02.2017 pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit a personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin OMENCŞ nr. 6161/2016

OMENCŞ nr. 6161/22.122016 -Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017

OMEN nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar general adjunct

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Ordinul MENCŞ nr. 5893/28.11.2016 privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ordinul MENCŞ nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018

Ordinul MENCŞ nr. 3637/12.04.2016 privind organizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2016/2017

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din 12.10.2016 la concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncţi

Informare concurs directori – 10.10.2016

Informaţii concurs directori

Anunţ concurs directori/directori adjuncti în unităţile şcolare din Mehedinţi – 2016

(Pentru alte  informaţii, accesaţi pagina http://mh.edu.ro/index.php/about/organizare/cariera )

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar (OMECŞ nr. 5080/31.08.2016)

 

Anul şcolar 2015/2016

 

Model raport autoevaluare cadre didactice

Zilele CNGT, 16-20 mai 2016

Proiectul educativ  “Muzica raţiunii” – mai 2016

ANUNȚ

PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ȘEF,GRAD PROFESIONAL II

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

(publicat Luni, 21 decembrie 2015)

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Crișan, nr. 50, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar șef, grad profesional II, studii superioare, pe perioadă nedeterminată.

Vechimea în funcția pentru care se organizează concursul: minimum 3 ani
Data desfăşurării concursului: 28 – 29 ianuarie 2016, ora 9.00
Locul desfăşurării concursului: COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”, DROBETA TURNU SEVERIN
Data-limită depunere dosare
Dosarele se vor depune în perioada 23 decembrie 2015 – 26 ianuarie 2016, în intervalul orar 10:00 – 14:00 (în zilele lucrătoare), la secretariatul unității de învățământ.
Persoana de contact – secretar Mihart Gheorghița; tel. : 0252 320461

Pentru alte detalii dați click aici.

ANUNȚ

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Mehedinți , organizează concurs pentru un post vacant de muncitor II G pe perioadă nedeterminată. Examenul se va desfășura în zilele de 27 și 28.10.2015, la sediul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” (click aici pentru detalii).

ZILELE PORȚILOR DESCHISE LA FEEA

Pe 27 – 28 martie 2015, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează Zilele Porților Deschise (click aici pentru detalii).
Programul pentru elevii severineni:
– o ofertă bogată de programe, unele cu dublă diplomă ( Management, Contabilitate și Informatică) organizate în parteneriat cu universități din Germania si Franța;
– multe firme multinaționale care oferă stagii de practică și locuri de muncă;
– vizită la Iulius Mall.

NOUL ROFUIP

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 5.115/2014

ANUNȚ IMPORTANT

Începând de miercuri, 07.01.2015, se pot ridica de la secretariatul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”, diplomele de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2014.

Anunț – angajare îngrijitor (Concursul va avea loc în data de 21.01.2015, la sediul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”, ora 10:00)

Afiş FE (proiect POSDRU/161/2.1/G/137245)

Pliant FE (proiect POSDRU/161/2.1/G/137245)

Campania de  informare privind beneficiile consilierii (proiect POSDRU/161/2.1/G/137245) – afiş

Campania de  informare privind beneficiile consilierii (proiect POSDRU/161/2.1/G/137245) – pliant pagina 1

Campania de  informare privind beneficiile consilierii (proiect POSDRU/161/2.1/G/137245) – pliant pagina 2

Anunț selecție firme mamă pentru firmele de exercițiu (proiect POSDRU/161/2.1/G/137245)

Admiterea la clasele cu profil bilingv pentru anul şcolar 2014-2015

Proiectul educativ “Muzica raţiunii” (aprilie – mai 2014)

Înscrierea pentru clasa a V-a în anul şcolar 2013-2014

Planificare sesiune examinare ECDL 20.06.2013

Planificare sesiune examinare ECDL 21.06.2013