Anul şcolar 2021-2022

Informații privind vaccinarea împotriva Covid-19 a personalului din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” – 11.11.2021:

Total personal din CNGT

Personal vaccinat împotriva Covid-19

Ponderea personalului vaccinat

92

69

75%

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19
imagine_principala_ROVACCINARE

Normare personal, anul şcolar 2021-2022

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

OMEC nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020

OMEC nr. 5991/11.11.2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

Anexă la OMEC nr. 5991/11.11.2020: Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

Procedură operaţională privind modalitatea de colectare, păstrare şi arhivare a condicii de prezenţă/fişelor de prezenţă

Procedură operaţională privind scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” şi măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2

Anexa 3 la PO77 – Planul de curăţenie şi dezinfecţie pentru Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

ROFUIP 2020

ROI 2020

Procedură operaţională privind măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS Cov 2 pentru elevi

Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

Document referitor la debirocratizarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Anexa 1 la legea 153: Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ”