Home

Home

Sensul devenirii unei şcoli – film de prezentare al Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”

 

VIZIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”

MOTTO: Dacă un copil nu învaţă în felul în care îi predăm, atunci trebuie să îi predăm în felul în care el poate învăța.” Ivar Lovaas

Viziunea școlii prezintă modelul ideal, care după ce va reuși să își atingă scopurile propuse, echivalează cu ”viziunea de succes”. Viziunea cuprinde discordanța dintre aspirațiile organizației și posibilitățile ei – adică atuurile și provocările organizației. Ea trebuie să devină un ghid de acțiune – înțelegerea direcției de acțiune și a consecințelor.

În viziunea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerințele învățământului modern, european, să ofere beneficiarilor servicii educaționale de calitate, care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de normele calității.

MISIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”

MOTTO: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm” („Non scholae, sed vitae discimus”) Seneca

Misiunea trebuie să clarifice scopul unei organizații și indică de ce face organizația ceea ce face.

Misiunea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” este promovarea excelenţei prin și în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoarea creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim.

Colegiul Naţional ”Gheorghe Țițeica” îşi propune să asigure un nivel ridicat de performanţă şcolară, care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire compatibile cu standardele naţionale şi europene, în vederea integrării socio-profesionale optime a absolvenţilor.

Skip to content