Proiecte

Proiecte

Titlu proiect: “Das Bild der Anderen” (Imaginea celorlalţi)

Un proiect educaţional internaţional pentru elevii din clasa a VIII-a, care studiază limba germană, se desfăşoară la Colegiul “Gheorghe Ţiţeica” din Turnu Severin în parteneriat cu Nationales Humanistisches Gymnasium “Kyrill und Method” din oraşul Blagoevgrad-Bulgaria.

Obiectivul principal este acela de a motiva elevii de aceeaşi vârstă să redacteze scrisori şi/sau e-mail-uri în limba germană pe anumite teme de interes general.  “Imaginea” oferă elevilor ocazia de a povesti şi de a pune întrebări, făcându-şi astfel o idee despre celălalt de vârsta lui din altă ţară şi nu în ultimul rând de a se cunoaşte pe sine.

Acest proiect mai vizeaza următoarele aspecte:

  • elevii îşi pot îmbunătăţi competenţele de scriere, lectură şi gramaticale precum şi pe cele digitale;
  • elevii pot învăţa cum să utilizeze dicţionare clasice şi digitale performante;
  • chiar şi elevii cu rezultate mai slabe pot înregistra succese, pierzând teama de a scrie şi devenind mai independenţi;
  • învăţarea prinde viaţă, crescând motivaţia de a învăţa limba germană, deoarece comunicarea este “reală, veritabilă”;
  • elevii sunt preocupaţi de universul cotidian al partenerilor prin corespondenţă, stabilindu-se contacte, iar uneori, legându-se chiar prietenii.

prezentare
Titlu proiect: „Dezvoltare profesională asistată prin activități inovative de consiliere și practică’’

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi

Partener: Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”

Consilierea în carieră vizează dezvoltarea abilităţilor pentru rezolvarea unor probleme, dificultăţi specifice legate de carieră: insatisfacţie în activitatea şcolară, dificultăţi de învăţare, greutăţi în luarea unor decizii privind cariera, anxietate legată de carieră, etc.

Banner web PROCONS

PROCONS – materiale FE:

Machete consiliere:

Film eveniment ”Ziua ușilor deschise”
Elevii antreprenori de la Țițeica
Învață să conducă o firmă
Ziua ușilor deschise – comunicat

Pe data de 19 februarie 2015, la Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, în cadrul activității A5.1.Campanie locală de promovare a conceptului de firmă de exercițiu, se va derula evenimentul ”Ziua ușilor deschise” ,care are ca scop principal promovarea și popularizarea conceptului de firmă de exerciţiu.

Agenda evenimentului

Ziua ușilor deschise

Interval orar Acțiune
10 00 – 14 00 Întâmpinarea invitaților (8 serii de invitați). Înregistrarea participanților. Prezentări.
5 min/serie Prezentarea sediilor FE – elevii angajați în FE.
5 min/serie Ce este firma de exercițiu? Scurtă prezentare a conceptului și activităților derulate în firma de exercițiu – EFE1/EFE2.
10 min/serie Scurtă introducere a firmelor de exercițiu înregistrate în proiect – denumire, obiect de activitate – elevii angajați în FE.Prezentarea materialelor promoționale realizate de elevii angajați în FE și eventual a altor exemple de bune practici din alte firme – elevii angajați în FE, EFE1/EFE2.
pauză dintre serii Completare chestionar de evaluare eveniment – elevi invitați.
Coffee break (cafea, apă, răcoritoare și produse de patiserie pe întreaga durată a evenimentului)
 Participanți:
Aprox.100 elevi: 20 elevi din GT1 din FE (câte 5 din fiecare FE), 40 elevi din GT2 de la liceul partener, aprox. 30 elevi din GT2 de la celelalte licee din împrejurimile liceului partener, aprox.10 elevi din GT1 de la celelalte licee din proiect.

INTERVIURI PENTRU OCUPAREA UNUI POST LA FIRMA DE EXERCITIU

DSCF1706.JPG
DSCF1707.JPG
DSCF1708.JPG
DSCF1709.JPG
DSCF1710.JPG
DSCF1711.JPG
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
DSCF1698.JPG
DSCF1699.JPG
DSCF1700.JPG
DSCF1701.JPG
DSCF1702.JPG
DSCF1703.JPG
DSCF1704.JPG
DSCF1705.JPG
DSCF1706.JPG
DSCF1707.JPG
DSCF1708.JPG
DSCF1709.JPG
DSCF1710.JPG
DSCF1711.JPG
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

VIZITA LA FIRMA MAMA

4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

IMAGINI 

FOTO_20.jpg
FOTO_23.jpg
FOTO_31.jpg
FOTO_17.jpg
FOTO_03.jpg
FOTO_13.jpg
FOTO_30.jpg
FOTO_11.jpg
FOTO_32.jpg
FOTO_28.jpg
FOTO_24.jpg
FOTO_09.jpg
FOTO_05.jpg
FOTO_02.jpg
FOTO_22.jpg
FOTO_21.jpg
FOTO_25.jpg
FOTO_14.jpg
FOTO_04.jpg
FOTO_20.jpg
FOTO_23.jpg
FOTO_31.jpg
FOTO_17.jpg
FOTO_03.jpg
FOTO_13.jpg
FOTO_30.jpg
FOTO_11.jpg
FOTO_32.jpg
FOTO_28.jpg
FOTO_24.jpg
FOTO_09.jpg

„EXPLORE IT IN THE WAY BEFORE IT  FADES  AWAY”

TIPUL PROIECTULUI:

– PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII ;

– SUBPROGRAMUL COMENIUS ;

– TIPUL DE ACTIVITATE : PARTENERIAT ;

– ATIVITATEA : PARTENERIAT SCOLAR MULTILATERAL COMENIUS ;

– PERIOADA DE DESFASURARE : 1 AUGUST 2013-31 IULIE 2015.

SCOPUL PROIECTULUI:

Realizarea unui dialog multicultural si a unei colaborări strânse prin cooperarea dintre mai multe scoli europene, pentru obiectivul comun de protecţie a mediului si de inducere a unei reacţii comune favorabile unei Europe curate sub aspect ecologic.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  1. IMBUNATATIREA CALITATII SI CRESTEREA VOLUMULUI MOBILITATII ELEVILOR SI A PERSONALULUI EDUCATIONAL IN DIFERITE STATE MEMBRE (COM-OpObj1);
  2. IMBUNATATIREA CALITATII SI CRESTEREA VOLUMULUI PARTENERIATELOR INTRE SCOLI DIN DIFERITE STATE MEMBRE, ASTFEL INCAT SA IMPLICE CEL PUTIN 3 MILIOANE DE ELEVI IN ACTIVITATI EDUCATIONALE COMUNE PE DURATA PROGRAMULUI (COM-OpObj-2). Activitati desfăşurate in parteneriat cu Turcia, Italia si Latvia;
  3. INCURAJAREA INVATARII LIMBILOR STRAINE MODERNE (COM-OpObj-3);
  4. DEZVOLTAREA UNOR CONTINUTURI INOVATOARE, BAZATE PE TIC, SERVICII SI TEHNICE DE BUNE PRACTICI DE PREDARE, PEDAGOGII SI PRACTICI DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII (COMOpObj-4).

În perioada 18-22 noiembrie2013, a avut loc prima reuniune de proiect, în Inegol, Turcia. Activităţile care s-au derulat pe parcursul reuniunii:

– seminar despre dispariţia unor specii endemic şi unele probleme de mediu;

– vizită la Yalova Karaca Arboretum, Sectorul de Plante  Ataturk de la Institutul de Cercetare si Departamentul de Biologie de la Universitatea Uludag;

– plantarea copacilor Comenius;

– excursia de documentare.

Participanţi:

Profesori coordonatori: Dumitru Gingu, Simona Stretcu, Maria Roşu

Activităţi locale în cadrul Proiectului Comenius “Explore in it the way before it fades away”

 Activităţi ce se vorderula în Colegiul Naţional ”Gheorghe Ţiţeica” în cadrul proiectului

”Explore it in the way before it fades away”

1. Prezentarea Listei roşii a speciilor de plante din Parcul Natural Porţile de Fier şi Geoparcul Platoul Mehedinţi, studierea acesteia de către elevii şi profesorii implicaţi în proiect;

2. Întocmirea unui grafic pentru deplasări săptămânale în teren a profesorilor şi elevilor pentru identificarea, fotografierea şi desfăşurarea unor activităţi de ocrotire pentru speciile de plante cuprinse în Lista roşie, a plantelor rare, periclitate de activităţile umane şi de schimbările climatice;

3. Prelucrarea imaginilor cu plante din ariile cercetate, întocmirea unei harţi a răspândirii acestor plante identificate în teren:

4. Publicarea pe site a imaginilor (1000/669), a unor diaporame, prezentare PPT,  filme, realizate folosind IT; publicarea pe site a impresiilor, a rezultatelor deplasărilor în activităţi de cercetare şi documentare, în limba română şi în limba engleză;

5. Recoltarea, atunci când este posibil, de seminţe ale unor specii rare, în vederea încercării înmulţirilor;

6. Încercarea de colaborare cu Universitatea din Craiova, laboratorul de genetică, pentru a realiza o clonare celulară pentru unele din speciile deosebit de rare din zona cercetată, studierea şansei de prindere a unor plante rezultate prin clonare celulară;

7. Încheierea unor contracte de colaborare cu conducerile celor două rezervaţii : Parcul Natural Porţile de Fier şi Geoparcul Platoul Mehedinţi, pentru stabilirea condiţiilor de studiere a plantelor din Lista Roşie, acceptul deplasărilor noastre în interiorul zonelor protejate;

8. Amenajarea unei mici grădini, în spaţiul din zona liceului şi/sau în zonele de creştere a plantelor rare (cu sprijinul Romsilva) pentru cultivarea din seminţe şi monitorizarea creşterii şi dezvoltării plantelor protejate;

9. Întocmirea a  4 herbare  care să conţină fiecare câte 2 specii endemic şi 8 specii ameninţate, conform consensului realizat între partenerii internaţionali ai proiectului în reuniune de la Inegöl Bursa Turcia 18-21 noiembrie 2013.

10. Realizarea unei broşuri cu plantele identificare-text cu informaţii necesare pentru identificare şi imaginea plantei fotografiată de noi;

11. Realizarea unor pliante care să cuprindă speciile de plante identificate în timpul cercetărilor;

12. Înregistrarea activităţilor şi editarea unor filme ale activităţilor desfăşurate în teren, punând accent pe elementele de identificare a plantelor şi pe acţiunile de ocrotire desfăşurate;

13. Actualizarea permanentă a site-ului cu activităţile desfăşurate;

14. Realizarea unui DVD care să cuprindă o sinteză a tuturor activităţilor desfăşurate în proiect.

Un pas înainte

Proiect educațional în colaborare cu ISJ Mehedinți, DGASPC Mehedinți, CJRAE, Episcopia Severinului și Strehaiei, Ascociatia Filantropia Severin, cu scopul de a promova egalitatea socială, compasiunea, respectul și înțelegerea pentru membri vârstnici ai comunității noastre, constând în acțiuni de voluntariat la azilul de bătrâni din Ilovăț, în care au fost implicate clasele de gimnaziu. Proiectul a fost inițiat în septembrie 2008 și se va derula pe parcursul întregului an școlar.
Coordonatori: prof. Stretcu Daniel și Lia Matei.

Un crâmpei din comunism

Proiect educațional care a urmărit prezentarea unor aspecte din perioada comunistă sau „Epoca de aur” prin realizarea unei expoziții care a surprins aspecte economice, sociale, politice și culturale dintre cele mai diverse.
Coordonator: prof. Monica Neagoe.

Educația prin valori

Proiect educațional ce a avut ca scop promovarea respectului pentru valorile culturale și instituțiile de cultură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu catre muzee și accesul la valorile fundamentale culturale.
Coordonatori: Georgeta Udrea si Mihaela Huidu.

Roots and Wings

Proiect de parteneriat național care implică școli și licee din 20 de județe din țară, cu scopul de a încuraja cunoașterea specificului cultural și formarea sentimentului de apartenență la același spațiu spiritual. Proiectul a început la 1.12. 2008 și se va derula până la 30 .11. 2011. Coordonatorii proiectului sunt inspectori de limba engleza din minister si inspectorate judetene.
Coordonatori(la nivelul școlii): Mihaela Ștefan, Maria Roșu și Carmen Bărbulescu

Nu violenței

În cadrul campaniei împotriva violenței, campanie realizată de CJRAE Mehedinti în parteneriat cu Poliția de Proximitate și Colegiul Național „Gh Țițeica”, s-a derulat proiectul educațional „NU VIOLENȚEI” în luna ianuarie, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva violenței elevi din colegiul nostru au participat la acțiunea Nu violenței în școala, cu scopul de a stopa actele de violență de orice fel din mediul școlar, prin elaborarea unui afiș care s-a constituit în mesajul anti-vilolență al elevilor din colegiul nostru, program artistic (trei scenete cu mesaj anti-violență, dans modern, majorete), sub îndrumarea prof. Mariana Nef și Mihaela Ștefan, expoziție de desene și pliante, sub îndrumarea prof. Merima Moacă.
Coordonatori : Mihaela Ștefan, Mariana Nef, Merima Moacă, Vatica Popescu.

Ziua Europei

Ziua Europei a fost sărbătorită în școala noastră prin organizarea unor activități prin care ne-am propus să integram dimensiunea europeană în curriculum prin activități extracurriculare oferindu-le elevilor oportunitatea cunoașterii Europei, regiunilor sale, a le permite să cunoască și să înțeleagă rolul instituțiilor Uniunii Europene și de a încuraja conștiința identității culturale europene în întreaga sa diversitate.
• EUROSCOLA: prezentare Power Point a activitatii echipei Euroscola din Colegiul National “Gheorghe Titeica” și diseminarea a activităților din program;
o Responsabili: prof. Stretcu Daniel, Stefan Mihaela, Mitrache Valentina
• TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN UE: prezentări power-point ale tradițiilor și obiceiurilor din tări membre UE, în limbile moderne predate în școală.
o Responsabili: Prof. Ștefan Mihaela, Manafu Florentina
• Concurs de desene intitulat “COPIII ÎN EUROPA”: prin intermediul creării unei benzi desenate de o pagină elevii au ilustrat tema cetațeniei în Uniunea Europeana – fără cuvinte.
• SIMBOLURI EUROPENE
o Concurs de cultură generală despre Uniunea Europeana și simbolurile europene;
o Realizarea unui panou care să ilustreze simbolurile europene
Responsabili: prof. Popescu Vatica, Nănuți Adriana

Consiliere și orientare pentru o viitoare angajare

Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin,
Partener Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi.
Perioada de implementare: 36 luni(1 octombrie 2010-1octombrie 2013)
Valoarea totală a proiectului: 20.111.314 lei
Obiectivul proiectului: asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu oferta educaţională şi cu cererea pieţei muncii

Obiectivele specifice:
Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere de calitate pentru elevii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ
Crearea unui cadru funcţional in vederea oferirii de consiliere si orientare de calitate ;
Realizarea unei platforme virtuale in vederea asigurării accesului la servicii privind consilierea si orientarea profesionala ;
Dezvoltarea resurselor si implementarea unui model integrat de servicii de orientare si consiliere profesionala

Rezultate anticipate :
Consilierea unui număr total de 6000 de elevi din judeţele Caraş-Severin si Mehedinţi ;
Crearea unei reţele de consiliere si orientare profesionala pentru cele doua judeţe partenere ;
Crearea unei platforme virtuale comuna celor doi parteneri cu acces asistat individual si asistat la servicii de consiliere si orientare profesionala ;
Model integrat pentru furnizarea serviciilor de consiliere ;
Înfiinţarea a 42 de puncte de informare, dotate, echipate si funcţionale;
Realizarea unui ghid de consiliere pentru diriginţi si consilierii şcolari ;
Realizarea de materiale informative pentru elevi, părinţi si partenerii sociali.

Punctul de informare si consiliere de la nivelul Colegiului National Gheorghe Titeica (PIC 2) are următoarea structura organizatorica:
Responsabil PIC – Bărbulescu Carmen;
Coordonator al diriginţilor: Firi Iuliana;
Consilier şcolar: Huică Daniela;
In cadrul PIC 2 pe lângă Colegiul National Gheorghe Titeica este arondata si Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11,.
Pana in prezent in cadrul PIC 2 au fost aplicate peste 1100 de chestionare de identificare a nevoii de consiliere in cariera iar grupul ţinta este format din 225 elevi.

 

 

Școala MaST Top

 

Competiția intitulată <Școala MaST  – TOP>, ediția a II-a , 2012 din Componenta nr. 1 Inovare și Creativitate (I&C) a proiectului strategic MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii, Acronim: MaST Networking , ID 58914, depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul major de intervenție: 1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate.
Proiectul, care se va derula pe parcursul a 3 ani, își propune creșterea calității educației la nivel de sistem și de furnizor prin dezvoltarea capacității unităților școlare de a dezvolta competențele cheie în domeniul Matematicii, științelor și tehnologiilor (MaST).
Scopul competiției este de a scoate în evidență școlile în care există preocupări speciale în ceea ce privește dezvoltarea competentelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, biologie, tehnologii la elevi. Totodată se are în vedere implicarea elevilor în identificarea unor problemele majore din arealul în care trăiesc, precum și gândirea unor soluții în termeni de proiecte utilizând cunoștințele dobândite din domeniul fizicii, matematicii, chimiei, biologiei, protecției mediului înconjurător, informaticii, disciplinelor tehnice.
Competiția constă în prezentarea de către echipele școlilor înscrise în competiție, în cadrul unei expoziții, a rezultatelor unor proiecte MaST realizate în Atelierele de inovare și creativitate înființate în școli.
Școlile desemnate câștigătoare vor primi titlul de <Școala MaST – TOP> și un premiu constând dintr-o trusă MaST.

Atelier de inovare și creativitate clasele IX-XII

 Atelier de inovare și creativitate clasele V-VIII

Imagini de la prezentarea finală

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = 7

Skip to content