Matematică

Matematică

Matematica este regina ştiinţelor – Carl Friedrich Gauss

 

Matematica, pătrunzând în aproape toate domeniile de cercetare şi aducându-şi contribuția la dezvoltarea tuturor științelor, este chemată să-şi îndeplinească rolul de factor esențial la adaptarea rapidă a fiecărui cetăţean la cerințele mereu crescânde ale societăţii în care trăim.

Cadrul didactic trebuie să intervină în activitate şi trebuie să participe astfel încât elevii să dobândească cunoștințe şi deprinderi de natură matematică.

Matematica modernă urmărește antrenarea sistemică şi gradată a gândirii elevilor în rezolvarea exercițiilor şi problemelor, disciplinarea gândirii elevilor şi formarea capacitații de a gândii condensat, în tensiune maximă, care solicită gândirea la un efort susținut si gradat.

Matematica este disciplina care, prin însăși existenta ei, are menirea de a forma o gândire investigatoare. Este știința cea mai operativă, care are cele mai multe şi mai complexe legături de viață. De aceea, se impune o permanenta preocupare în perfecționarea continuă a metodelor şi mijloacelor de învăţământ pentru a realiza nu o simplă instruire matematică, ci o educaţie matematică, cu implicații serioase în dezvoltarea tineretului şi formarea lui ca om folositor societăţii din care face parte.

Matematica este o sursă inepuizabilă de curiozități care se descoperă minții și spiritului uman într-o multitudine de forme. Catedra de matematică, prin spiritul inovator al membrilor săi, desfășoară o activitate creativă care are ca scop principal asimilarea valorilor gândirii matematice de către elevi. Perspectiva atragerii tinerilor spre științele exacte recomandă acomodarea rigorii științifice la particularitățile de gândire și creație ale tinerilor. Avem vizate următoarele activități:

 • creșterea implicării tinerilor prin motivare;
 • desfășurarea de concursuri interactive interdisciplinare cu scopul includerii matematicii într-un context motivațional global;
 • atragerea spre învățare prin prezentarea matematicii ca un joc interesant de gândire ridicând pasiunea psihologică a formulelor;
 • studierea realității practice și descoperirea metodelor cele mai eficiente pentru a studia lucrurile reale cu ajutorul matematicii;
 • organizarea mai multor concursuri de matematică şi acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite;
 • crearea la nivelul laboratorului a unei baze de date utile pentru pregatirea suplimentară a elevilor talentați sau motivați;
  • integrarea matematicii în utilizarea informaticii și asimilarea unor noțiuni abstracte care se înteleg mai ușor pe calculator;
 • realizarea unor proiectece vizează implicarea activă a elevilor;

Nu trebuie sa educăm copiii pentru ceea ce suntem noi azi, ci pentru ceea ce vor fii ei mâine” (academician Gheorghe Mihoc în “Matematica în ciclul primar”). Adică, să avem în vedere nu numai realizarea prezenta a vieții, ci mai ales perspectivele ei.

v        Componenţa catedrei de matematică:

 • Prof. Căpraru Dorel – gradul didactic I, titular;
 • Prof. dr. Stretcu Daniel – gradul didactic I, titular;
 • Prof. Draga Tătucu Mariana – gradul didactic I, titular;
 • Prof. Dan Daniel – gradul didactic I, titular;
 • Prof. Vasilcanu Florentina – gradul didactic I, titular;
 • Prof. Nedeianu Dan – gradul didactic I, titular;
 • Prof. Niţoiu Angela Adriana – gradul didactic I, titular;

v        Proiecte:

 • Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoaşterii;
 • Proiectul Școala MaST Top;
 • Proiectul Judeţean Muzica Raţiunii ;
 • Proiectul Prietenul Naturii ;
 • Proiectul Model de Consiliere Centrat pe Consilierea şi Educarea Carierei Elevilor;
 • Proiectul de parteneriat naţional ,,Ethos şcolar de la cetatea Severinului până la Cetatea

Braşovului” al  Colegiul Naţional ,,Gheorghe Ţiţeica” cu  CCD Braşov, Colegiul tehnic ,,Mircea Cristea”, Braşov, Şcoala cu Clasele I-VIII, Nr.14, Braşov, ISJ Braşov;

 • Proiectul de parteneriat local  ,,Viaţa are prioritate” desfǎşurat de  Colegiul Naţional ,,Gheorghe Ţiţeica” cu CJRAE Mehedinţi şi Serviciul Poliţiei Rutiere ;
 • Proiectul ,,Cǎrţi deschise, Uşi deschise”, derulat de cǎtre organizaţia ,,Salvaţi copiii”, având ca principal obiectiv combaterea analfabetismului în comunitǎţile dezavantajate din punct de vedere material şi social;
  • Proiectul educaţional ,,Profesie, carieră”;

 Concursuri:

 • Concursul Micul Ţiţeica
 • Concursul Naţional Euclid (etapele I, II, III şi  etapa finală);
 • Concursul Internaţional de Matematică Cangurul
 • Concursul Invest
 • Concursul Olimpiadele Cunoaşterii – Matematică
 • Concursul Lumina Math
 • Concursul Purple Comet
 • Concursul Arhimede
 • Concursul +-Poezie
 • Olimpiada de matematică (locală, judeţeană, naţională)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 + 5 =

Skip to content