Prezentare cabinet

Prezentare cabinet

Viziune : Crearea condiţiilor psihologice pentru dezvoltarea personalităţii elevilor  în  vederea funcţionării psihosociale optime a lor.

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică este locul unde elevii, cadrele didactice şi părinţii se pot adresa cu încredere pentru a se consilia  şi pentru a-şi rezolva probleme personale/interpersonale de ordin psihosociologic sau educaţional, care privesc mediul şcolar, dificultăţi de relaţionare şi comunicare la nivel de microgrup/macrogrup (clasa de elevi, şcoală, familie, comunitate).

Relaţia profesorului consilier şcolar cu factorii educaţionali

Profesorul consilier şcolar trebuie să menţină în permanenţă colaborarea cu conducerea şcolii, părinţii şi profesorul diriginte, învăţătorii, alţi profesori –  în vederea stabilirii unui parteneriat educaţional  eficient, în beneficiul elevului, în păstrarea unei armonii şi echilibru în mediul şcolar sau familial, de relaţionare strânsă în asigurarea unui optimum educaţional.

Rolul profesorului consilier şcolar în cadrul şcolii

Dezvoltarea personală presupune cunoaşterea de sine şi a imaginii de sine, formarea unei capacităţi de decizie responsabile, relaţionare armonioasă, controlul stresului, însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă, atitudini creative, orientare şi opţiuni vocaţionale realiste conform cu aptitudinile individuale ale elevului.
Profesorul consilier şcolar se ocupă
-de promovarea sănătăţii mentale, a stării de bine a clienţilor săi, prin asigurarea unei funcţionări optime din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional şi social şi nu în ultimul rând de activitatea de prevenţie a comportamentelor indezirabile, negative, antisociale, a neîncrederii în sine,  a conflictelor interpersonale, a situaţiilor de criză şi dificultăţilor de învăţare.
-dezvoltarea la elevi a unor capacităţi de planificare a carierei şi management al învăţării, iar prin consiliere indivizii (clienţii din consiliere) pot face faţă mai eficient factorilor de stres şi sarcinilor de zi cu zi, ameliorând astfel calitatea vieţii şcolare sau profesionale din cadrul unei organizaţii.

Piramida consilierii şcolare pentru elevi şi părinţi

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = 0

Skip to content