Limbi moderne

Limbi moderne

Colegiul National Gheorghe Ţiţeica

Cu cât mai mulţi elevi au nevoie de un profesor, cu atât mai mult profesorul bun este acolo pentru ei.
“Fiecare etapa din viaţa unui om înseamnă o devenire şi o definire a personalităţii sale. Şi, fiindcă o mare parte a timpului nostru o petrecem în cadrul unei instituţii de învăţământ, nu putem trage decât o singură concluzie: coordonatele procesului de învăţământ, ca şi cei cu care intră în contact, în decursul său (cadre didactice, colegi), înseamnă factorii ce vor determina formarea profilului socio-uman şi moral al fiecăruia dintre noi.
Pentru mine, Liceul Teoretic „Gheorghe Ţiţeica”, din Drobeta Turnu Severin, a însemnat locul unde mi-am consolidat şi mi-am desăvârşit bogatul dar informativo-cultural, ce a întregit „averea” mea spirituală. Aş putea spune că Premiul I, obţinut la Olimpiada de limba şi literatura română, faza naţională, a fost treapta de pe care am putut privi lumea cu ochii unui om împlinit pentru vârsta aceea, pentru statutul meu de elev, dar şi treapta de pe care am putut urca, mult mai uşor, spre un anume ţel. Şi, dacă acest ţel este împlinit acum, cu prisosinţă înseamnă că şcoala în care m-am întregit, din punct de vedere intelectual, a fost, şi este, un mediu benefic şi binecuvântat, pentru formarea oricărui adolescent. Liceul Teoretic „Gheorghe Ţiţeica” poate fi considerat un adevărat cămin al împlinirii spirituale şi al pregătirii profesionale pentru toţi elevii care i-au trecut pragul; ei au plecat de aici, mai bogaţi, mai înţelepţi, mai buni, mai „frumoşi” la minte şi la suflet, adică – mai oameni!“

Doina Iovănel Spineanu,
Scriitor, fost elev al liceului

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + 2 =

Skip to content