Truică Cioacă Ionela– profesor titular, grad didactic II

Tănăsescu Anişoara – profesor titular, gradul didactic I

Şalapa Daniel– profesor titular, grad didactic II

Pîrnău Constantina Tina – profesor perioadă determinată, grad didactic def.

Căldăruşe Dan – profesor pensionar, grad didactic def.