Anastasescu Sergiu – profesor titular, grad didactic I

Ică Adrian– profesor titular, grad didactic II

Şalapa Daniel– profesor titular, grad didactic def.

Truică Cioacă Ionela– profesor titular, grad didactic def.

Căldăruşe Dan– profesor pensionar, grad didactic def.