DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A:

Documente in ORIGINAL:

Documente în COPIE:

  • Cărțile de identitate ale părinților
  • Certificatul de naștere al elevului
  • Cartea de identitate a elevului

* pentru documentele în copie vă rugăm să aveți la dvs. documentele originale pentru verificare și pentru aplicarea parafei “Conform cu originalul”

* cererea de înscriere se poate descărca de pe site sau se primește la sediul liceului; cererile au fost actualizate în concordanță cu planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2020-2021