Anul şcolar 2019-2020

Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru controlul managerial intern

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern al Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica” în anul şcolar 2019-2020

Lista obiectivelor generale şi specifice

Procedură operaţională privind analizarea şi stabilirea structurii organizatorice

Procedură operaţională privind implementarea SCIM

Procedură operaţională privind monitorizarea şi raportarea performanţelor