Anul şcolar 2017/2018

Plan de măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru a absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 (OMEN nr. 4793/31.08.2017)

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexă la OMEN nr. 4793/31.08.2017)

Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017/2018

 Anul şcolar 2016/2017

Metodologia şi calendarul admiterii în liceu 2017

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă

Ordin privind simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

Conţinuturi pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

Plan de măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, promoţia 2017

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru a absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 (OMENCŞ nr. 5071/31.08.2016)

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 (Anexă la OMENCŞ nr. 5071/31.08.2016)

 

Anul şcolar 2015/2016

Rezultate Evaluare Naţională 2016

Catalog simulare Evaluare Naţională 2016

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a