Anul şcolar 2018/2019

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018/2019 (OMEN nr. 4813/29.08.2018)

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie Înscrierea elevilor
7 iunie 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie  Limba și literatura română – probă scrisă
20 iunie  Matematica – probă scrisă
21 iunie Limba și literatura maternă – probă scrisă
25 iunie Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
26-28 iunie Soluționarea contestațiilor
29 iunie Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018/2019

Ordinul privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale pentru absolvenţii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018/2019 (OMEN nr. 4461/27.08.2018)

Anul şcolar 2017/2018

Plan de măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru a absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 (OMEN nr. 4793/31.08.2017)

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexă la OMEN nr. 4793/31.08.2017)

Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017/2018

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a