Anul şcolar 2018/2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru 4830/30.08.2018.

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional – 2019 (OMEN 4830/30.08.2018)

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2019 

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 (OMEN 4829/30.08.2018)

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Anul şcolar 2017/2018

Plan de măsuri remediale destinate îmbunătăţirii rezultatelor elevilor la examenul de bacalaureat  naţional 2018

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018 (OMEN nr. 4792/31.08.2017)

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011