Anul şcolar 2020/2021

BACALAUREAT

Anunţ vizualizare lucrări bacalaureat 2021

Cerere vizualizare lucrare bacalaureat 2021

Calendar actualizat examen național bacalaureat 2021
Calendar bacalaureat sesiunea I
Ordin nr. 3.852/27.05.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021

Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021

Anexa 2: Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

Calendar bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011

ATESTATE

OME nr. 3009/06.01.2021 pentru modificarea OMECTS nr. 4843/2009

Ordin nr. 4843/27.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică

OME nr. 3663/14.04.2021 pentru modificarea OMEC nr. 5460/2020

OM nr. 5460/31.08.2020 – aprobare metodologie de organizare și desfășurare a examenelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru clasele cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne

Anul şcolar 2019/2020

Anunţ vizualizare lucrări bacalaureat 2020

Cerere vizualizare lucrări bacalaureat 2020

Anunţ contestaţii bacalaureat 2020

Cerere tip contestaţii bacalaureat 2020

Recomandările Comisiei de Medicină Şcolară

Procedura cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020:

nou calendar BAC 2020

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru 4950/27.08.2019 (modificat prin ordinul de ministru nr. 4307/21.05.2020).

OMEC nr. 4307/21.05.2020 privind modificarea şi completarea OMEN 4950/27.08.2019

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional – 2020 (OMEN 4950/27.08.2019)

Anexa 1 la OMEC 4307/21.05.2020 – Calendarul examenului de bacalaureat 2020

OMEC 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat, în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat

ORDIN nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

Ordin nr. 4267/841/2020

Procedura 26361/2020

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

OMEC nr. 5532/11.12.2019 privind modificarea şi completarea OMEN nr. 4948/27.08.2019

OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021