Declaraţie de avere director Petrescu Magelona – februarie 2021

Declaraţie de interese director Petrescu Magelona – februarie 2021

Declaraţie de avere director Ştefan Mihaela – februarie 2021

Declaraţie de interese director Ştefan Mihaela – februarie 2021

Declaraţie de avere director adjunct – februarie 2021

Declaraţie de interese director adjunct – februarie 2021

Rezultate finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor de îngrijitor I

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor care s-au înscris la concursul pentru ocuparea posturilor de îngrijitor I

Concurs pentru ocuparea posturilor de îngrijitor I

Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor şcoală treapta I, personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. 

Concursul va fi organizat în data de 14.02.2020, ora 10.00, în cadrul Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica”. Pentru a vizualiza anunţul complet daţi click aici.

Buget 2019

Execuţie bugetară 2019

Cerere-tip pentru obţinerea informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001

Ghid GDPR

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

  1. TEL  VERDE NAȚIONAL  0800 801 100
  1. TEL  VERDE I.Ş.J. MEHEDINŢI   0800 816 252

Condiţiile specifice nediscriminatorii de ocupare a posturilor vacante prin transfer/ pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pentru anul şcolar 2019-2020

Norme de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S  – proba practică şi interviu

Barem de corectare şi notare – proba practică a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S

Subiect proba practică a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S 

Rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de SECRETAR I S din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

Anunţ selecţie dosare pentru ocuparea postului de SECRETAR I S din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica”

OMEN 5062/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

OMEN 3022/08.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învăţământul preuniversitar

OMEN 3027/2018 – modificare şi completare ROFUIP 2016

Buget 2017

Cont execuție cheltuieli venituri proprii la data de 30.06.2017

În Monitorul oficial  428/09.06.2017  a fost publicat OMEN nr. 3969/2017 care aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/31.08.2016

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 5.115/2014

Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public