Ghid GDPR

Declarație avere director

Declarație interese director

Declaraţie avere director adjunct

Declaratie interese director adjunct

Buget 2017

Cont execuție cheltuieli venituri proprii la data de 30.06.2017

 

În Monitorul oficial  428/09.06.2017  a fost publicat OMEN nr. 3969/2017 care aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Personalul angajat în anul şcolar 2016/2017

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/31.08.2016

Regulamentul de ordine interioară, anul şcolar 2016/2017

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 5.115/2014

Buget de stat 2016

Buget de venituri proprii 2016

Buget local 2016

Personalul angajat în anul şcolar 2015/2016

Raport general privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2014/2015

Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public