Componenţa  Consiliului Şcolar al Elevilor, anul şcolar 2017-2018:

 

– Preşedinte : Alexandru Lazăr

– Prim-Vicepreşedinte : Anamaria Săpaşu

– Vicepreşedinte : Darius Dîrpeş

– Vicepreşedinte : Bogdan Bălăşoiu

– Secretar : Izabela Hornoiu

– Avocatul Elevului : Dragoş Mihai Rotă

– Director Departamentul Concursuri şcolare şi extraşcolare : Edwyn Pătruțescu

– Director Departament Cultură, educație şi programe şcolare : Roşca Seimeanu Andrei

– Director Departament Sport şi programe de tineret : Alex Cinteză

– Director Departament PR şi comunicare : Daria Vuc