Sensul devenirii unei şcoli

MISIUNEA ŞCOLII

 

Contextul comunitar şi educaţional justifică raţiunea de a fi a organizaţiei noastre şcolare. Analiza nevoilor de educaţie evidenţiază aşteptările grupurilor de interese reprezentate de elevi (populaţia ţintă), părinţi, cadre didactice, personalităţi semnificative ale comunităţii, care ne ghidează în alegerea ofertei noastre educaţionale. Valorile specifice culturii noastre organizaţionale: patriotismul, cinstea, corectitudinea, seriozitatea, hărnicia, competenţa sunt transmise tuturor generaţiilor care trec pragul liceului , pentru ca ele să devină valori fundamentale respectate şi promovate.
Colectivul de cadre didactice ridică permanent nivelul de performanţă aşteptat, impunând cerinţe calitative tot mai înalte. Educaţia intelectuală promovată în organizaţia noastră oferă schemele de acţiune şi algoritmii cu care trebuie să opereze în însuşirea cunoştinţelor; educaţia morală formează atitudinile bazate pe valori, pe norme şi interdicţii fireşti societăţii moderne; educaţia estetică cultivată în şcoala noastră este centrată pe dezvoltarea gustului estetic şi al judecăţii estetice; educaţia fizică îşi aduce contribuţia la dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă; iar educaţia profesională este cea care, cercetând aptitudinile copiilor le dezvoltă competenţele şi favorizează alegerea unui traseu educaţional şi a unei inserţii socio-profesionale adecvate.
Dorim ca liceul nostru să fie o instituţie de învăţământ eficientă  şi cu simţul proximităţii, care să-i considere pe tineri parteneri în educaţie, liberi în spirit, responsabili, capabili să ia decizii pertinente asupra destinului propriu şi al comunităţii. Dorim să fim o instituţie care să asigure toate premisele unor parteneriate şi colaborări de calitate, cu alte instituţii şi comunitatea locală, și să răspundă comenzilor sociale.
Raţiunea de a fi liceu de filieră teoretică se bazează pe comanda socială a comunităţii severinene. Intenţia instituției noastre este de a se dezvolta în sensul sporirii calităţii actului educaţional: performanţă, atestate profesionale, activităţi educative. Idealul nostru este ca fiecare absolvent să plece cu un dosar cât mai bun şi mai bogat: un CV bogat, o foaie matricolă cu note mari, diplomă de bacalaureat, atestate profesionale de limba engleză şi informatică, diplome de la olimpiade şi concursuri, certificate şi adeverinţe pentru o gama largă de activităţi educative şi de voluntariat. În limita posibilităţilor financiare ale familiei, colegiul nostru asigură elevilor cadrul pentru obţinerea unor certificate cu valabilitate europeană: ECDL și Cambridge.

 

ŢINTELE STRATEGICE

 

• Egalizarea şanselor elevilor prin democratizarea demersului educaţional şi prin creşterea ofertei de educaţie;
• Promovarea valorilor societăţii democratice, ale tradiţiilor naţionale, dar şi ale culturii europene;
• Utilizarea unor strategii didactice moderne, de mare eficacitate pentru maximizarea rezultatelor şcolare;
• Utilizarea tot mai frecventă a managementului prin proiecte, ca sistem managerial de mare eficienţă, pentru educarea antreprenorială a elevilor, dar şi pentru găsirea de finanţatori şi stabilirea de parteneriate europene;
• Crearea unui climat psiho-afectiv stimulativ şi asigurarea unei comunicări profesor – elev-părinţi permanente şi nestresante;
• Dezvoltarea unor parteneriate locale;
• Dezvoltarea unor proiecte locale, naţionale şi europene